Με μια ματιά

Πρωταρχική μας μέριμνα είναι η ευημερία των ελληνικών νοικοκυριών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, και η βιωσιμότητα της οικονομίας. Για τον λόγο αυτόν, προσφέρουμε την πρωτοβουλία IQonomy, που προωθεί την ισότιμη πρόσβαση όλων στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό . Μέσα από αυτήν, παρέχουμε χρηματοοικονομικές γνώσεις σε μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ενδυναμώνουμε τις γυναίκες, και εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας και τα άτομα άνω των 55 ετών.

Προωθούμε τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στην Ελλάδα

Με την πρωτοβουλία IQonomy σχεδιάσαμε δράσεις και προγράμματα που προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού της Ελλάδας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης οικονομικής νοημοσύνης, που εξασφαλίζει σε όλους τους ανθρώπους τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αντεπεξέρχονται στα χρηματοοικονομικά θέματα της καθημερινότητάς τους και να υλοποιούν τα οικονομικά σχέδιά τους.

Η γνώση οικονομικής διαχείρισης είναι το πιο σημαντικό βήμα προς την ευημερία των νοικοκυριών. Σκοπός είναι όλοι να έχουν πρόσβαση σε γνώσεις όπως:

 • Κατάρτιση ατομικού ή οικογενειακού προϋπολογισμού
 • Αποταμίευση
 • Προγραμματισμός και διαχείριση υποχρεώσεων
 • Εξοικείωση με ψηφιακά εργαλεία, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί

Συνδυάζουμε την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων με την εκπαίδευση γύρω από την κυκλική οικονομία. Έτσι, ενισχύουμε τη λήψη υπεύθυνων και βιώσιμων αποφάσεων των πολιτών, με στόχο την οικονομική σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενισχύουμε τη γνώση σε χρηματοοικονομικά θέματα

Με προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού.

Επένδυση στη νέα γενιά

Σε συνεργασία με την ActionAid προσφέρουμε το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» σε σχολεία όλης της Ελλάδας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές εξοικειώνονται μέσα από βιωματικές μεθόδους με τους βασικούς οικονομικούς όρους και τη διαχείριση καθημερινών χρηματοοικονομικών θεμάτων. 

Με το πρόγραμμα «Κυκλική οικονομία στην πράξη» που υλοποιούμε σε συνεργασία με την SciCo, δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να:

 • Καλλιεργήσουν περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
 • Έρθουν σε επαφή με την πράσινη επιχειρηματικότητα.
 • Αναπτύξουν δικά τους επιχειρηματικά σχέδια που έχουν την κυκλική οικονομία στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Προσφορά γνώσης για ενδυνάμωση των γυναικών

Η ενδυνάμωση των γυναικών αποτελεί πάγια δέσμευσή μας και το αποδεικνύουμε με χειροπιαστές δράσεις. Γι’ αυτό, σε συνεργασία με τον οργανισμό Women on Top, πραγματοποιούμε τα «Μαθήματα οικονομίας», που περιλαμβάνουν επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεδρίες financial coaching.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, καθώς και σε εργαζόμενες της Alpha Bank. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις γυναίκες με γνώσεις, αυτοπεποίθηση και δεξιότητες, έτσι ώστε να:

 • Λαμβάνουν πιο σωστές οικονομικές αποφάσεις.
 • Διεκδικούν πιο αποτελεσματικά την οικονομική ανεξαρτησία και ευημερία για τις ίδιες και τις οικογένειές τους.

Το 2024 o κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο και θα απευθύνεται σε γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να κάνουν αίτηση από 17.01.2024 έως 04.02.2024.

Εκπαίδευση πελατών και ατόμων άνω των 55 ετών

Αναγνωρίζουμε τον ρόλο μας στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των υφιστάμενων και μελλοντικών πελατών μας. Γι’ αυτό, τους προσφέρουμε δράσεις και workshops που τους βοηθούν να γνωρίσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα «e-κονομία για όλους» που υλοποιούμε σε συνεργασία με τον οργανισμό People Behind,  προσφέρουμε επιμορφωτικά προγράμματα σε ανθρώπους άνω των 55 ετών. Μέσα από τα προγράμματα, οι συμμετέχοντες:

 • Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ψηφιακά τραπεζικά και άλλα εργαλεία.
 • Εξοικειώνονται με τις ψηφιακές συναλλαγές.
 • Αποκτούν δεξιότητες για την προστασία τους από ψηφιακές οικονομικές απάτες.

Κάνουμε τις αξίες μας πράξη

Η πρωτοβουλία IQonomy είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την εθνική στρατηγική για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό που έχει δρομολογήσει ο ΟΟΣΑ με την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Με σκοπό να αποκτήσουμε χειροπιαστά στατιστικά δεδομένα για το επίπεδο χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα, , και να σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας, αναθέσαμε τη διεξαγωγή έρευνας σε εξειδικευμένη εταιρεία. Τα συμπεράσματα κατέδειξαν ότι η ανάληψη δράσης στον τομέα αυτόν είναι άμεσης προτεραιότητας.


Παράλληλα, σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου κατατάσσει την Ελλάδα στην 23η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές δεξιότητες.

Με αυτά τα δεδομένα, μέσα από το IQonomy δημιουργούμε το δικό μας αποτύπωμα για ένα νέο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, που βασίζεται στη ισότιμη ευημερία και πρόοδο. Επιπλέον, καθώς η πρωτοβουλία προωθεί την κυκλική οικονομία, ενισχύει τη σύνδεση της οικονομικής ευημερίας με τη βιώσιμη ανάπτυξη, το υπεύθυνο επιχειρείν και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις