Με μια ματιά

Με στόχο τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό της νέας γενιάς και όραμα τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, προσφέρουμε το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» σε συνεργασία με την ActionAid. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμορφωτικά σεμινάρια χρηματοοικονομικών σε εκπαιδευτικούς όλης της χώρας και παροχή εκπαιδευτικού υλικού για ενδοσχολικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά.

Προωθούμε τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στα σχολεία

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης για τη δημιουργία ενεργών πολιτών.
Παιδιά που συμπληρώνουν το τετράδιο

Χρηματοοικονομικές δεξιότητες για παιδιά

Σε συνεργασία με την ActionAid προσφέρουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού ή Γυμνασίου.

Η δράση εντάσσεται στην πρωτοβουλία μας IQonomy που στοχεύει στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι έντυποι οδηγοί είναι εγκεκριμένοι από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα εκπαιδευτικά υλικά συμπεριλαμβάνονται στην Πλατφόρμα Δεξιοτήτων.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρακολουθούν δωρεάν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο 2 ωρών, διά ζώσης ή διαδικτυακά, και λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής.

Στη συνέχεια, παραλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό για να υλοποιήσουν δραστηριότητες διαδραστικού χαρακτήρα στις τάξεις. Στο στάδιο της υλοποίησης, οι εκπαιδευτικοί έχουν υποστήριξη από έμπειρους μέντορες.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

  • Έντυπο οδηγό για εκπαιδευτικούς.
  • Τετράδιο με φύλλα εργασίας για τα παιδιά, ξεχωριστό για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα.
Τετράδια αλφαβητάρι οικονομικών
παιδί που κρατάει το τετράδειο με τη πρώτη ενότητα

Επένδυση στην κοινωνία του αύριο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισάγει σταδιακά τους μαθητές και τις μαθήτριες στις βασικές αρχές της οικονομίας. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν και να συζητήσουν πάνω σε θέματα όπως: υπεύθυνη κατανάλωση, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη και διαχείριση πόρων, ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που:

  • Κατανοούν το περίπλοκο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.
  • Λαμβάνουν συνειδητοποιημένες κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις.
  • Γίνονται φορείς αλλαγής για μια πιο δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία.

Κάνουμε τις αξίες μας πράξη

Με το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» αποδεικνύουμε έμπρακτα τη συμβολή μας στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό της νέας γενιάς, ήδη από τις μικρές σχολικές τάξεις.

Μέσα από online σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και βιωματικές ενδοσχολικές δραστηριότητες για παιδιά, η δράση:

  • Εξοικειώνει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες με βασικούς οικονομικούς όρους.
  • Ενισχύει τις δεξιότητες για τη διαχείριση καθημερινών χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Σχεδιάζουμε το μέλλον

Στόχος μας μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2023-2024 είναι να έχουμε επιμορφώσει 950 εκπαιδευτικούς και να έχουν συμμετάσχει 9.150 μαθητές και μαθήτριες στο πρόγραμμα.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ξεκίνησε νέος κύκλος του προγράμματος «Αλφαβητάρι Οικονομικών». Όσοι και όσες εκπαιδευτικοί διδάσκουν  στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού ή στο Γυμνάσιο και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα στις τάξεις τους μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση για να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό σεμινάριο σε μία από τις διαθέσιμες ημερομηνίες.

Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις