• Ασφαλιστικά προϊόντα

Ασφάλιση για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις

Η Alpha Services and Holdings σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες Generali Hellas Ι Α.Α.Ε., AlphaLife Α.Α.Ε.Ζ. και Interamerican παρέχει ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα Ιδιωτών και Επιχειρήσεων τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Πελατών, παρέχοντάς τους ασφάλεια στο παρόν και στο μέλλον.

Επικοινωνήστε με οποιοδήποτε Κατάστημα Alpha Bank ή επιστεφτείτε την ιστοσελίδα της Alpha Bank για περισσότερες πληροφορίες των κλάδων ασφάλισης:

  • Υγεία
  • Περιουσία και Προσωπικά αντικείμενα
  • Αυτοκίνητο
  • Ζωή και Προστασία
  • Μέλλον και Σύνταξη
  • Επιχείρηση και Επαγγελματίας
  • Αγροτική Ασφάλιση