Ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά

Υλοποιούμε πρωτοποριακά προγράμματα που έχουν στόχο να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν νεαρές γυναίκες:

Bankers and Daughters

Πρόγραμμα job shadowing για φοιτήτριες, κόρες των εργαζομένων μας. Στόχος είναι να βοηθήσουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εξοικείωση των νεαρών γυναικών με τις θέσεις εργασίας και τις απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου, ιδίως σε τμήματα όπου εργάζεται μεγαλύτερο ποσοστό αντρών.
«Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα αλλά και τις δικές μας εργαζόμενες, για να κατακτήσουν τους επαγγελματικούς τους στόχους».
Β. Ψάλτης, CEO Alpha Bank
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις