Συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς της ΕΕ

Ανταποκρινόμαστε στην τάση της ευρωπαϊκής αγοράς για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με επενδύσεις.Έχουμε υιοθετήσει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) και δημοσιεύουμε Δήλωση βιώσιμης χρηματοδότησης

Το 2021 επεκτείναμε τα προϊόντα των άρθρων 8 και 9 του SFDR στους καταλόγους συμβουλευτικών προϊόντων και στα χαρτοφυλάκια εν λευκώ διαχείρισης. Παράλληλα, αναπτύξαμε σχετικό επιμορφωτικό υλικό και σεμινάρια για τα στελέχη μας.

Προσφέρουμε επενδυτικά προϊόντα με κοινωνικό αντίκτυπο

Το 2021 παρουσιάσαμε για 1η φορά την έννοια του impact investing και προσφέραμε επενδυτικά προϊόντα με κοινωνικό αντίκτυπο σε πελάτες Private Banking.

Δημιουργήσαμε ένα σύστημα περιβαλλοντικού bonus που συνδέεται με δομημένα ομόλογα και συμβάλλει στην αποκατάσταση του δάσους του Αρωνά. Για κάθε 1.000€ ονομαστικής αξίας συμμετοχής σε βιώσιμα επενδυτικά προϊόντα της Alpha Bank, η περιβαλλοντική εταιρεία Reforest’Action και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης φυτεύουν 1 δέντρο στο δάσος του Αρωνά στην Κατερίνη, συνολικής έκτασης πάνω από 10.000 στρέμματα.

Με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούμε περαιτέρω τους πελάτες μας σε περιβαλλοντικά θέματα, μέσα από την άμεση και μετρήσιμη περιβαλλοντική επίπτωση των επενδύσεών τους. 

Επιμορφώνουμε και ευαισθητοποιούμε

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα υπεύθυνων επενδύσεων τόσο των εργαζομένων μας όσο και των πελατών μας.

Το 2021 διοργανώσαμε σειρά επιμορφωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού: BNP Paribas, JP Morgan, Pimco, Franklin Templeton, Schroders και Blackrock. Στις ψηφιακές διαδραστικές παρουσιάσεις μας συμμετείχαν 842 εργαζόμενοι και πελάτες της Alpha Bank.

Επίσης, η ομάδα Ανάλυσης Αγορών ενσωμάτωσε περισσότερες αναφορές στις υπεύθυνες επενδύσεις στην 3μηνιαία ενημέρωση Navigator, ενώ η ομάδα Αξιολόγησης Επενδυτικών Προϊόντων αύξησε σημαντικά τα ποσοστά προϊόντων που πληρούν κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων στις αξιολογημένες λίστες της συμβουλευτικής υπηρεσίας Private Banking.

Ενσωματώνουμε το ESG στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων

H Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ υλοποιεί στην πράξη τη δέσμευσή της να ενσωματώνει παραμέτρους ESG στην ανάλυση επενδύσεων, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις πρακτικές ενεργού ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτό:

Η πρωτοβουλία PRI βαθμολόγησε την έκθεση 2020 της Alpha Asset Management για την προσέγγισή της στις υπεύθυνες επενδύσεις με βαθμολογία «A», σε κλίμακα αξιολόγησης από E έως A+. Η βαθμολογία αυτή αποτυπώνει το επίπεδο εμπειρίας της Alpha Asset Management όσον αφορά την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις επενδυτικές της διαδικασίες.

Μάθετε περισσότερα για την υπεύθυνη προσέγγιση της Alpha Asset Management για το ESG.