Προσφέρουμε επενδυτικά προϊόντα με αντίκτυπο 

Το 2021 και το 2022 προσφέραμε σε πελάτες Private Banking 6 εκδόσεις δομημένων ομολόγων ανά έτος, που κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο (impact investments).

Για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας συμμετοχής σε βιώσιμα επενδυτικά προϊόντα της Alpha Bank, η περιβαλλοντική εταιρεία Reforest’Action και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης φυτεύουν 1 δέντρο. Η χρηματοδότηση αφορά τα δάση:

  • Αρωνά στην Κατερίνη, σε έκταση 200 στρεμμάτων.
  • Θεσσαλονίκης, σε έκταση 60 στρεμμάτων.
  • Πιερίων Ορέων, σε έκταση 140 στρεμμάτων.
  • Καστανόλογγος στη νότια Εύβοια, σε έκταση 620 στρεμμάτων.

Κάνουμε τις αξίες μας πράξη

Με την εισαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα επενδύσεων με αντίκτυπο.

Προσφορά στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες

Εκτός από το οικοσύστημα, οι δράσεις έχουν και άλλα οφέλη:

  • Βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα στις περιοχές όπου γίνονται.
  • Προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η αποκατάσταση των δασών έχει επίσης κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Μέσα από αυτές τις δράσεις, συμμετέχουμε ενεργά στην ενίσχυση της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες με τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς, όπως η μελισσοκομία, η καλλιέργεια μανιταριών, το ελεγχόμενο κυνήγι, αλλά και ο τουρισμός.

Προστασία της βιοποικιλότητας

Από το 2021 η δράση αποκατάστασης των δασών συμβάλλει ενεργά στη διατήρηση του οικοσυστήματος, και της υγείας της δασικής χλωρίδας και πανίδας. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την προστασία της άγριας ζωής.

Μέσα από τις επενδύσεις με περιβαλλοντικό αντίκτυπο, προστατεύουμε ποικίλα δέντρα του ελληνικού οικοσυστήματος:

  • Πλατύφυλλη βελανιδιά, ήμερη πεύκη, τραχεία πεύκη, πρίνος (πουρνάρι), μεσογειακό κυπαρίσσι, αριά, στο δάσος της Θεσσαλονίκης.
  • Δασική πεύκη, οξιά, ελάτη και σημύδα στο δάσος στα Πιέρια Όρη.
  • Πλατύφυλλη βελανιδιά, σκυλόγαυρος και μικρός φράξος στο δάσος Αρωνά.

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, ειδικοί επιστήμονες θα παρακολουθούν την ανάπτυξη των νέων δέντρων και θα διασφαλίζουν την υγεία του δάσους.

Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις