Προωθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία

Με υπευθυνότητα στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, δημιουργούμε συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας. Μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την υγεία», προσφέρουμε ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό σε δομές υγείας και φροντίδας, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες τους.

Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», οι βασικοί σκοποί μας είναι:

  • Αποφυγή μετακινήσεων για καθημερινές ιατρικές πράξεις.
  • Δυνατότητα ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος.
  • Ενίσχυση της ποιότητας ζωής και του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών απομακρυσμένων περιοχών.

Επιπλέον, αποσκοπούμε στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, και την αποτελεσματικότερη καθημερινή λειτουργία της κάθε μονάδας υγείας. Από το 2014, εργαζόμενοί μας συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα.  

Κάνουμε τις αξίες μας πράξη

Με προτεραιότητά μας την εξασφάλιση της καλής υγείας και ασφάλειας των τοπικών κοινωνιών.

2014-2021 - Ελληνικά νησιά

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014, με τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού σε δομές υγείας μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών που βιώνουν πιο έντονα τις υγειονομικές ανισότητες, λόγω απόστασης και εξάρτησης από τις καιρικές συνθήκες.

Σταδιακά και μέχρι το 2021, επεκτείναμε τη δράση μας και στα μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας, καθώς διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν εξίσου σημαντικές ανάγκες και ελλείψεις.

2022 - Θεσσαλία

Το 2022 ξεκινήσαμε τον 2ο κύκλο του προγράμματος για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με αφετηρία την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εξοπλίζουμε μονάδες υγείας στην ηπειρωτική Ελλάδα που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις λόγω γεωγραφικών ή άλλων περιορισμών.

Παράλληλα, καλύπτουμε τις ανάγκες κοινωνικών φαρμακείων και μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, με σκοπό το πρόγραμμα να είναι πιο συμπεριληπτικό και να επεκταθεί σε ευάλωτες ομάδες. Οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν έμπρακτα, καθώς συγκεντρώνουν φάρμακα εθελοντικά, τα οποία δωρίζουμε στα κοινωνικά φαρμακεία.

Παππούς μαζί με το εγγονάκι του στο δάσος

2023 – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Το 2023 ενισχύσαμε δομές υγείας και φροντίδας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, οι Εργαζόμενοί μας συγκέντρωσαν φάρμακα για κοινωνικά φαρμακεία και δομές.

Οι δράσεις μας αυτές επεκτείνουν την προσφορά στην ηπειρωτική χώρα, που άρχισε το 2022. 

Ενισχύουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο

Με πρωτοβουλίες σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις