Με μια ματιά

Από το 2009 σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις εθελοντισμού για τους εργαζομένους μας, με στόχο να ενισχύσουμε κοινωφελείς και περιβαλλοντικούς σκοπούς. Θέτουμε στο επίκεντρο την επιθυμία των ανθρώπων μας να προσφέρουν στην κοινωνία. Μέσα από δράσεις και προγράμματα, πετυχαίνουμε να τους κινητοποιούμε και να καλλιεργούμε πνεύμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Προωθούμε την κουλτούρα του εθελοντισμού στους ανθρώπους μας

Το 2022 ανανεώσαμε το πρόγραμμα εθελοντισμού μας και το συνδέσαμε άμεσα με τη στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να μετουσιώσουμε το ατομικό ενδιαφέρον σε ένα νέο συλλογικό όραμα.  

Καλέσαμε για πρώτη φορά όλους τους εργαζομένους μας να προσφέρουν χρόνο και ενθουσιασμό, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την υγεία» που υλοποιούμε από το 2014. Το πρόγραμμα διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε παροχές υγείας και φάρμακα για ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως νησιά.  

Πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή των ανθρώπων μας ενισχύει τον συμμετοχικό χαρακτήρα, τη συνέχεια και τον μακρόχρονο αντίκτυπο του προγράμματος αυτού. Παράλληλα, οι εργαζόμενοί μας έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν ουσιαστικά στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις