Στηρίζουμε τον τομέα της υγείας από το 2014

Δείτε τις περιοχές που πραγματοποιήθηκε η πρωτοβουλία μας στο παρελθόν.