Με μια ματιά

Από το 2010, με το πρόγραμμα «Reuse for Good» δωρίζουμε τεχνολογικό και γραφειακό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και ταυτόχρονα προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια στην κοινωνία. Σε απόλυτη ευθυγράμμιση µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, υιοθετούμε βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον, τη μείωση των ανισοτήτων και τη βιώσιμη κοινωνία.

Προωθούμε την επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού μας

Μέσα από το πρόγραμμα «Reuse for Good» υιοθετούμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και δωρίζουμε σε σχολεία, συλλόγους και φορείς σε όλη την Ελλάδα:

  • Τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, οθόνες, τηλεοράσεις κ.ά.
  • Γραφειακό εξοπλισμό, όπως γραφεία, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, βιβλιοθήκες κ.ά.

Με τον τρόπο αυτόν, επιμηκύνουμε τον χρόνο ζωής του αποσυρόμενου τεχνολογικού και γραφειακού εξοπλισμού μας με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Παράλληλα, μέσα από τις δωρεές, στηρίζουμε τοπικές κοινωνίες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και ενισχύουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες και αγαθά.

Κάνουμε τις αξίες μας πράξη

Το πρόγραμμα «Reuse for Good» ευθυγραμμίζεται απόλυτα µε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ:

  • 10 - Λιγότερες ανισότητες.
  • 11 - Βιώσιμες πόλεις και κοινωνίες.
  • 13 - Δράσεις για το κλίμα.

Παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας για αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών στο περιβάλλον από τη λειτουργία μας, και επιλέγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με περιβαλλοντικό όφελος. Με το πρόγραμμα «Reuse for Good» κάνουμε πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μειώνουμε δραστικά τις εκπομπές CO2, και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα της κοινωνίας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Σχεδιάζουμε το μέλλον

Το πρόγραμμα «Reuse for Good» πραγματοποιείται αδιάκοπα από το 2010. Στόχος μας είναι η απρόσκοπτη συνέχισή του, ώστε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το θετικό αποτύπωμά μας στο περιβάλλον και να ωφελήσουμε περισσότερους ανθρώπους.

Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις