Με μια ματιά

Σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή σχεδιάσαμε το 2021 το πρόγραμμα «Όλοι μαζί στην Όπερα». Μέσα από αυτή την προσπάθεια, οργανώνουμε παραστάσεις σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Επίσης, διοργανώνουμε καλλιτεχνικά εργαστήρια και σεμινάρια για να προωθήσουμε τη συμπεριληπτική μάθηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Προάγουμε την καθολική προσβασιμότητα

Από το 2021, οργανώνουμε παραστάσεις σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή που εξυπηρετούν ουσιαστικά τα άτομα με αναπηρία. Οι παραστάσεις γίνονται σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας που περιλαμβάνουν θέσεις:

 • Για κωφούς ή βαρήκοους, με χρήση νοηματικής γλώσσας ή ενδογλωσσικών υπέρτιτλων.
 • Για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, με τη χρήση της υπηρεσίας ακουστικής περιγραφής AD (Audio Description).

Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε τη δυνατότητα στους πάνω από 1 εκατ. συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή αναπηρίας, να παρακολουθήσουν ζωντανές θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις.

Προωθούμε τη συμπερίληψη με εκπαιδευτικές δράσεις

Οργανώνουμε εκπαιδευτικές δράσεις για μικτές ομάδες ατόμων με ή χωρίς αναπηρία, με θέμα τον πολιτισμό και στόχο τη συμπεριληπτική μάθηση.

Στα καλλιτεχνικά εργαστήρια «Σύνθεση και Συμπερίληψη», οι ομάδες καλούνται να συνδυάσουν τις τέχνες του θεάτρου, της μουσικής και του χορού για να συνθέσουν τη δική τους πρωτότυπη παράσταση μουσικού θεάτρου. Μέσα από μια συλλογική διαδικασία, εκφράζονται ελεύθερα και αυθόρμητα, και περιγράφουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις καθημερινές δυσκολίες που βιώνουν.

Στη σειρά καλλιτεχνικών σεμιναρίων «Αισθητική της Πρόσβασης», εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητες και να ενθαρρύνουν την καλλιτεχνική δημιουργία με έναν πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο τρόπο. Τα σεμινάρια είναι επίσης ανοιχτά για όλους όσοι οργανώνουν εκπαιδευτικές ή πολιτιστικές δράσεις, και ενδιαφέρονται να εντάξουν εργαλεία και μεθόδους συμπερίληψης και προσβασιμότητας στον σχεδιασμό και την οργάνωση των δράσεών τους.

To πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο «Ηχητική τέχνη και Κωφή εμπειρία: η ακοή ως ενσώματο βίωμα» είναι μια σειρά σεμιναρίων καλλιτεχνικής και μουσικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται κυρίως σε κωφά και βαρήκοα άτομα, αλλά και σε όσα άτομα επιθυμούν να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με τη μουσική και την τέχνη του ήχου, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.

Κάνουμε τις αξίες μας πράξη

Έχουμε ήδη παρουσιάσει 4 καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις:

 • «Τα μαγικά μαξιλάρια» του Ευγένιου Τριβιζά, Δεκέμβριος 2021.
 • «Φάουστ» του Γκαίτε, Απρίλιος 2022.
 • «Tα μαγικά μαξιλάρια» των Γιώργου Δούση και Ευγένιου Τριβιζά, στις 20 και 30 Νοεμβρίου 2022.
 • «Φτηνά τσιγάρα» της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, στις 4 Δεκεμβρίου 2022 και 5 Ιανουαρίου 2023.

Παράλληλα, μέσα από τα εργαστήρια:

 • Ομάδες πληθυσμού που μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένες έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη θεατρική και μουσική παιδεία τους.
 • Έλληνες εκπαιδευτικοί αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία οργάνωσης και υλοποίησης συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.

Μέσα από την ενδυνάμωση των ανθρώπων με αναπηρία, ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα ανάπηρων καλλιτεχνών, και συμβάλλουμε στην περαιτέρω πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη.

«Η απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων». 

Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Alpha Bank

Σχεδιάζουμε το μέλλον

Μέσα από το πρόγραμμα «Όλοι μαζί στην Όπερα», έχουμε στόχο να ενισχύουμε την ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρία.

Γι’ αυτό, συνεχίζουμε δυναμικά προκειμένου να ευαισθητοποιούμε το κοινό σε θέματα ισότητας και προσβασιμότητας, έτσι ώστε να:

 • Ενισχύουμε την κοινωνική ενσωμάτωση και συμπερίληψη.
 • Μειώνουμε τις ανισότητες.
 • Μεταστρέφουμε τις αντιλήψεις σχετικά με την προσβασιμότητα στον πολιτισμό.
 • Προάγουμε τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Βίντεο από τη δράση
Παρακολουθήστε βίντεο από τη δράση «Όλοι μαζί στην Όπερα».
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις