Με μια ματιά

Μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο την παιδεία», στηρίζουμε τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς της χώρας. Για να κάνουμε τη δέσμευσή μας πράξη, ενισχύουμε δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία εκπαίδευσης και αθλητικό εξοπλισμό.

Εξοπλίζουμε τα δημοτικά σχολεία της χώρας μας

Προσφέρουμε σύγχρονα και απαραίτητα εργαλεία διδασκαλίας σε δημοτικά σχολεία της Ελλάδας.

Σε κάθε σχολείο που εντάσσεται στο πρόγραμμα προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό σύστημα διδασκαλίας που περιλαμβάνει:

  • Πίνακα αφής
  • Ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Συσκευή προβολής
  •  Εξειδικευμένο λογισμικό χρήσης και υποστήριξης του συστήματος

Επιπλέον, προσφέρουμε στα σχολεία είδη αθλητικού εξοπλισμού.

Κάνουμε τις αξίες μας πράξη 

Από το 2018 έως σήμερα έχουμε εξοπλίσει 82 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα και συνεχίζουμε.

To 2022 επισκεφθήκαμε 19 δημοτικά σχολεία και προσφέραμε:

  • 19 διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας.
  • 1.290 τεμάχια αθλητικού εξοπλισμού.

Συνολικά ωφελήθηκαν 2.451 μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί.

Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις