Η Νομισματική Συλλογή σε μουσειοβαλίτσες

Η μουσειοβαλίτσα «Νόμος – Νομίζω – Νόμισμα», με όχημα το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση, παρουσιάζει σε παιδιά δημοτικού τα πολύτιμα εκθέματα της Νομισματικής Συλλογής και την ιστορία του νομίσματος, που ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα. Παράλληλα, προσφέρουμε επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς.

Η μουσειοβαλίτσα «Νόμισμα και συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα» απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, μαθαίνουν για τη χρήση του νομίσματος ως μέσου συναλλαγών και παρακολουθούν την εξέλιξή του από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, το πλαστικό και το άυλο χρήμα.

Μάθημα ιστορίας μέσα στο Mουσείο

Το «Χάρτινο νόμισμα – το ελληνικό χαρτονόμισμα» γνωρίζει σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου την ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Προσφέρουμε το πρόγραμμα καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Μέσα από τα χαρτονομίσματα, οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την ιστορία της ίδρυσης του ελληνικού κράτους και τις 5 τράπεζες που είχαν προνόμια έκδοσης χαρτονομισμάτων στην Ελλάδα.

Η προσπάθειά μας αναγνωρίζεται

Από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους θεσμούς. 
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις