Δυναμικό παρών με ουσιαστική συμμετοχή σε 12 πάνελ

Ενημερωθείτε για τα πάνελ στα οποία συμμετείχαν μέλη της διοικητικής ομάδας και στελέχη μας.