Η συμμετοχή της Alpha Services and Holdings στη διαμόρφωση των παρακάτω δεικτών είναι η εξής:

Κωδικοί Bloomberg Δείκτης Ποσοστό Συμμετοχής
(06.02.2024)
ASE Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 5,37%
FTASE Δείκτης FTSE/X.A Large Cap 8,57%
ASEDTR Δείκτης Τραπεζών FTSE/Χ.Α. 22,16%
 

Επιπροσθέτως, η μετοχή συμμετέχει στους δείκτες MSCI Emerging Markets, MSCI Greece, FTSE All World και FTSE4Good Emerging Index.