Τελευταία ημερομηνία
επικαιροποιήσεως
Ονομαστική αξία Προγράμματος Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο Περιληπτικά Σημειώματα στα Ελληνικά και λοιπά έγγραφα Ομολογιακές Εκδόσεις - Τελικοί Όροι
 21 Ιουλίου 2023  Ευρώ 15 δισ.

EMTN23

Συμπλήρωμα 25.09.2023

Συμπλήρωμα 27.12.2023

   
 06 Ιουλίου 2022 Ευρώ 15 δισ.

EMTN22

Συμπλήρωμα 26.08.2022

Συμπλήρωμα 17.11.2022

Συμπλήρωμα 13.04.2023

Συμπλήρωμα 13.06.2023

Agency Agreement
Deed of Covenant

 
15 Νοεμβρίου 2019  Ευρώ 15 δισ.

ΕΜΤΝ19

Συμπλήρωμα 22.01.2020

Agency Agreement
Supplemental Agency Agreement
Deed of Covenant
Deed of Guarantee
Subordinated Fixed Rate Reset Tier 2 Notes due 2030 (Alpha Services and Holdings S.A.)
30 Ιουνίου 2017  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ17  Περιληπτικό 2017  
 22 Απριλίου 2016  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ16  Περιληπτικό 2016  
 18 Ιουνίου 2014  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ14

Συμπλήρωμα 22.09.2014

Συμπλήρωμα 01.12.2014

Συμπλήρωμα 28.05.2015
 Περιληπτικό 2014  
 18 Ιουνίου 2013  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ13

Συμπλήρωμα 30.04.2014

Συμπλήρωμα 06.05.2014

Συμπλήρωμα 03.06.2014
   
 30 Μαίου 2012  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ12    
 28 Απριλίου 2011  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ11  Περιληπτικό 2011  
 16 Απριλίου 2010  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ10  Περιληπτικό 2010  
 16 Μαρτίου 2009  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ09  Περιληπτικό 2009  
 6 Μαρτίου 2008  Ευρώ 30 δισ.  ΕΜΤΝ08  Περιληπτικό 2008  
 7 Φεβρουαρίου 2007  Ευρώ 25 δισ.  ΕΜΤΝ07  Περιληπτικό 2007  
 2 Φεβρουαρίου 2006  Ευρώ 15 δισ.  ΕΜΤΝ06

Συμπλήρωμα 04.04.2006

Συμπλήρωμα 18.10.2006
 Περιληπτικό 2006  
6 Δεκεμβρίου 2004 Ευρώ 12 δισ. ΕΜΤΝ05
 

Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Προγράμματος επιβλέπεται σε διαρκή βάση και επικυρώνεται σε κάθε ετήσια αναθεώρηση από τις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολογήσεως. Μεμονωμένοι τίτλοι ή τίτλοι με ειδικούς όρους ενδέχεται υπό συνθήκες να φέρουν διαφορετική διαβάθμιση.

Moody's Standard & Poor's   Fitch
 Caa1

B

 N/A