Μαζί για ένα βιώσιμο μέλλον

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου τραπεζικού περιβάλλοντος. Με την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις χρηματοδοτήσεις μας, στηρίζουμε επιχειρήσεις κατά τη μετάβασή τους προς ένα πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Σχεδιάζουμε πράσινα τραπεζικά προϊόντα και προωθούμε επενδύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών μας, εξελίσσουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς τα ψηφιακά κανάλια μας. Έτσι οι πελάτες μας μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της ψηφιακής εποχής.

Το ESG αποτελεί ευκαιρία για κάθε επιχείρηση που θέλει να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική απόδοσή της και το τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Διαβάστε πώς στο διατραπεζικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών «Η ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία».

Δεσμευόμαστε για υπεύθυνη τραπεζική και επενδύσεις

Με την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις χρηματοδοτήσεις, τα επενδυτικά προϊόντα και τις τραπεζικές υπηρεσίες. 
transformation

Πράσινες λύσεις και ψηφιακά κανάλια

Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας προσφέρουμε πράσινες και ψηφιακές λύσεις. Εξελίσσουμε τα ψηφιακά κανάλια μας, ώστε οι πελάτες μας να έχουν ακόμη μεγαλύτερη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα, όποια στιγμή επιθυμούν, όπου κι αν βρίσκονται. 

Παράλληλα αναπτύσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν την πράσινη ανάπτυξη των νοικοκυριών και τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. 

Υπεύθυνες επενδύσεις

Ανταποκρινόμαστε στην τάση της ευρωπαϊκής αγοράς για ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με επενδύσεις.

Μέσα από επενδυτικά προϊόντα με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στελεχών και των πελατών μας, προωθούμε τις υπεύθυνες επενδύσεις.

Μεγάλα έργα βιώσιμης ανάπτυξης

Χρηματοδοτούμε έργα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και χρηματοδότησης, λαμβάνουμε υπόψη κριτήρια και παράγοντες ESG. Με τον τρόπο αυτόν, προωθούμε την πράσινη μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σχεδιάζουμε πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες

Για την πράσινη μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και των ιδιωτών πελατών μας. 

Ανακαλύψτε τους ESG πυλώνες

Φροντίζουμε για ένα βιώσιμο μέλλον, στηρίζουμε την κοινωνία και στοχεύουμε σε αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.