Με μια ματιά

Η συμβολή μας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ήταν δραστική. Στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με δωρεές σε 3 μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας. Παράλληλα, ενισχύσαμε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ηλικιωμένων των Γιατρών του Κόσμου, που προστάτευε ευάλωτους ηλικιωμένους με χρόνια νοσήματα.

Στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 καλύψαμε άμεσες ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και εξασφαλίσαμε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους συμπολίτες μας. Έτσι, προσφέραμε ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε 3 νοσοκομεία αναφοράς:

 • Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».
 • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Προχωρήσαμε σε στοχευμένες δωρεές, ύστερα από επικοινωνία με τις διοικήσεις των 3 νοσοκομείων και καταγραφής των αναγκών τους, όπως:

 • Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών.
 • Ψηφιακό ακτινολογικό.
 • Ψηφιακούς καρδιογράφους.
 • Βιντεολαρυγγοσκόπια.
 • Βρογχοσκόπια.
 • Κλίνες ΜΕΘ.
 • Υγειονομικό εξοπλισμό για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Βοηθήσαμε τους ηλικιωμένους μέσα από τους Γιατρούς του Κόσμου

Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τους Γιατρούς του Κόσμου για να βοηθήσουμε ευάλωτους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, των οποίων η καθημερινότητα επηρεάστηκε από την πανδημία.

Στηρίξαμε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ηλικιωμένων που απευθυνόταν σε ευάλωτους συμπολίτες μας πάνω από 60 ετών, που έπασχαν από χρόνια νοσήματα και ζούσαν μόνοι, χωρίς εισόδημα ή στήριξη από συγγενείς.

Το πρόγραμμα κάλυπτε την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών με 3 δράσεις:

 • Παράδοση φαρμάκων στο σπίτι.
 • Ιατρική συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από απόσταση.
 • Πρόγραμμα διαδικτυακής συντροφιάς ηλικιωμένων.

Η ομάδα των Γιατρών του Κόσμου αποτελούνταν από κοινωνικό λειτουργό, ιατρό, ψυχολόγο και νοσηλευτή.

Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις