Κάνουμε τις αξίες μας πράξη

Δίνουμε ευκαιρίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ενισχύουμε την καινοτομία στο τραπεζικό περιβάλλον.
«Επιδιώκουμε συνεχώς την καινοτομία, ως όχημα για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων στο μέλλον». 

Β. Ψάλτης, CEO Alpha Bank
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις