Προωθούμε τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών

Με πρωτοποριακά σεμινάρια που ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε χρηματοοικονομικά θέματα.

«Μαθήματα οικονομίας»: Επιμορφωτικά σεμινάρια για γυναίκες

Από το 2024, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Women on Top» ενισχύουμε τις γυναίκες με γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τον κύκλο σεμιναρίων «Μαθήματα οικονομίας». Οι συμμετέχουσες αναπτύσσουν τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητά τους, εξοικειώνονται με βασικές αρχές της οικονομίας και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με αυτοπεποίθηση.  ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ανακαλύπτω και άλλες δράσεις