Η μετοχική βάση της Alpha Services and Holdings, με στοιχεία 30.09.2022, αποτελείται από περίπου 110.000 επενδυτές.

Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων την 30.09.2022 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής: 

 

 

 

                                                                  μετοχική σύνθεση

Κλιμάκια  Μέτοχοι   Πλήθος Μετοχών ΠΟΣ.% Μετοχών
1 - 10000 104.345 54.902.274 2,57
10001 - 50000 3.810 85.651.002 4,01
50001 - 150000 882 75.538.367 3,54
150001 - 1000000 490 181.115.940 8,48
1000001 - μετοχές 258 1.739.065.383 81,41
Σύνολο (1) 109.785 2.136.272.966 100,00
ΤΧΣ 1 211.138.299 9,00
Σύνολο (2) 109.786 2.347.411.265 100,00

Οι μέτοχοι της Alpha Services and Holdings πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») κατέχουν 2.136.272.966 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,29 (σύμφωνα με την από 22.7.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων). Επιπλέον, το ΤΧΣ κατέχει 211.138.299 μετοχές.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alphaholdings.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".