Η μετοχική βάση της Alpha Services and Holdings, με στοιχεία 30.09.2021, αποτελείται από περίπου 111.000 επενδυτές.

Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων την 30.09.2021 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:

                                                                  metoxi

Κλιμάκια  Μέτοχοι   Πλήθος Μετοχών ΠΟΣ.% Μετοχών
1 - 10000 106.326 49.391.214 2,27
10001 - 50000 3.300

73.393.002

3,44
50001 - 150000 802 66.673.287 3,12
150001 - 1000000 460 172.689.417 8,09
1000001 - μετοχές 267 1.773.695.878 83,08
Σύνολο (1) 111.155 2.134.842.798 100,00
ΤΧΣ 1 211.138.299 9,00
Σύνολο (2) 11.156 2.345.981.097 100,00

Οι μέτοχοι της Alpha Services and Holdings πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») κατέχουν 2.134.842.798 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30. Επιπλέον, το ΤΧΣ κατέχει 211.138.299 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30, εκ των οποίων οι 169.174.167 μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 3864/2010.

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alphaholdings.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".