Η Alpha Services and Holdings συμμετέχει στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου με στόχο την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδυτών, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτόν στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου.