ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021

Διαμορφώνουμε το μέλλον υπεύθυνα

Έχουμε εντάξει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής μας με στόχο να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του νέου τραπεζικού περιβάλλοντος. Προωθούμε τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και φροντίζουμε για την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, με στόχο να εντάξουμε τα κριτήρια ESG σε όλη τη δραστηριότητά μας. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 αποτυπώνει τις δράσεις μας σε 3 βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Αγορά, και Κοινωνία και άνθρωπος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 υιοθετήσαμε νέα διαδικασία με στόχο να εντοπίσουμε τα ουσιαστικά θέματα (materiality analysis) για την υπεύθυνη λειτουργία μας. Κατατάξαμε τα ουσιαστικά θέματα που εντοπίσαμε με βάση το επίπεδο των επιπτώσεών τους στη συνολική επιχειρηματική απόδοση της Alpha Bank, καθώς και στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα, λάβαμε υπόψη τις πολιτικές, τις δράσεις και τα αποτελέσματα των υφιστάμενων πρακτικών.

Στη διαδικασία συμμετείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανώτερα διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές (GRI Standards) και την προσέγγιση διπλής σημαντικότητας (double materiality approach). Συνολικά συμμετείχαν 4.216 εκπρόσωποι όλων των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών, μέσω online ερωτηματολογίου.

Η μεθοδολογία και η τελική ανάλυση παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων πριν από την έγκρισή τους από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 υιοθετήσαμε νέα διαδικασία με στόχο να εντοπίσουμε τα ουσιαστικά θέματα (materiality analysis) για την υπεύθυνη λειτουργία μας. Κατατάξαμε τα ουσιαστικά θέματα που εντοπίσαμε με βάση το επίπεδο των επιπτώσεών τους στη συνολική επιχειρηματική απόδοση της Alpha Bank, καθώς και στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα, λάβαμε υπόψη τις πολιτικές, τις δράσεις και τα αποτελέσματα των υφιστάμενων πρακτικών.

Στη διαδικασία συμμετείχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανώτερα διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές (GRI Standards) και την προσέγγιση διπλής σημαντικότητας (double materiality approach). Συνολικά συμμετείχαν 4.216 εκπρόσωποι όλων των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών, μέσω online ερωτηματολογίου.

Η μεθοδολογία και η τελική ανάλυση παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων πριν από την έγκρισή τους από την Εκτελεστική Επιτροπή.

 1. A
  • Προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων των πελατών
  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Επιχειρηματική δεοντολογία και κανονιστική συμμόρφωση
  • Μακροπρόθεσμη οικονομική και επιχειρηματική ανθεκτικότητα
 2. B
  • Προώθηση πράσινων επενδύσεων / επενδύσεων χαμηλών εκπομπών
  • Διαχείριση κινδύνων
  • Υγεία, ασφάλεια και ευ ζην
  • Διαχείριση ταλαντούχων εργαζομένων
  • Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις χρηματοδοτήσεις
  • Διαφάνεια
 3. Γ
  • Υποστήριξη της κοινωνίας
  • Διαφορετικότητα και ενσωμάτωση
  • Πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
  • Υπεύθυνες προμήθειες και ανάθεση εργασιών σε τρίτους (outsourcing)
  • Ανθρώπινα δικαιώματα
  • Επιχειρησιακό ανθρακικό αποτύπωμα
Στο κέντρο του γραφήματος παρουσιάζονται τα ουσιαστικά θέματα που θεωρούνται βασικά για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας.
Στον εξωτερικό κύκλο εντοπίζονται σημαντικά θέματα για τα οποία έχουμε υιοθετήσει πρωτοβουλίες και έχουμε θέσει στόχους. Όσο πιο κοντά στο κέντρο του γραφήματος είναι ένα θέμα, τόσο περισσότερες ενέργειες λαμβάνουμε για τη βελτίωση της επίδοσής μας.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

Εναρμονίζουμε τις δραστηριότητές μας με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (PRB) της πρωτοβουλίας UNEP FI με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

To 4ετές σχέδιο δράσης μας για την εφαρμογή των Αρχών

Σεπτέμβριος 2019
Υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής
Μάρτιος 2021
1η αυτοαξιολόγηση και δημοσίευση δεδομένων
2022
Εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής
Σεπτέμβριος 2023
Πλήρης εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alphaholdings.gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης και της λειτουργικότητάς της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ”, εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάστασή των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα) επιλέγοντας “Ρυθμίσεις Cookies".