Δεσμευόμαστε για το περιβάλλον

Με τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπού μας και την προώθηση βιώσιμων προϊόντων.

Μακρόπνοη πράσινη πολιτική

Με μια ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Πολιτική, μειώνουμε συνεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας. Συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον.

Για την παρακολούθηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών μας έχουμε αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Με στοχευμένες ενέργειες, περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων, μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας, χαρτιού και νερού, και υλοποιούμε προγράμματα ανακύκλωσης.

Δράσεις για τη βιωσιμότητα

Οι πελάτες μας του Private Banking έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις με περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα επενδυτικά προϊόντα, συμβάλλουν στην αποκατάσταση δασών σε όλη την Ελλάδα

Κάναμε την Αστυπάλαια το 1ο έξυπνο νησί της Μεσογείου μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική οικονομία στην πράξη» που προσφέραμε στα τοπικά σχολεία, και με τη στήριξη της ηλεκτροκίνησης στα μεταφορικά μέσα του νησιού. Επιπλέον, με το πρόγραμμα Reuse For Good δωρίζουμε επαναχρησιμοποιούμενο εξοπλισμό σε σχολεία και οργανισμούς που τον έχουν πραγματικά ανάγκη.

Βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και προϊόντα

Εστιάζουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την επιστροφή στην ανάπτυξη με χρηματοδοτήσεις έργων που προωθούν τη βιωσιμότητα.

Με ειδικά σχεδιασμένα βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως πράσινα δάνεια, e-statements ή online και ψηφιακά προϊόντα, στηρίζουμε την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και την ηλεκτροκίνηση.

Κάνουμε τη δέσμευσή μας για το περιβάλλον πράξη

Με συντονισμένες δράσεις, για τη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα.

Απολογισμοί και εκθέσεις ESG
Προωθούμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα από ολοκληρωμένη ενημέρωση. Παρακολουθούμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις μας, και συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα και κανόνες για να παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες γνωστοποιήσεις.
ΒΡΙΣΚΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ESG