Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 - page 5

Περιεχόμενα
Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου
7
Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
9
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Alpha Bank
11
ΜακροπρόθεσμηΠολιτική, Δεσμεύσεις και Προτεραιότητες
ΕταιρικήΔιακυβέρνηση
ΕνδιαφερόμεναΜέρη
Διάλογος και Συνεργασία στηνΠράξη
Σημαντικά Γεγονότα 2013 - Διακρίσεις
Συμμετοχή σε Ενώσεις και Οργανισμούς
Κύρια Στοιχεία Επιδόσεως Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013
Στόχοι Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013
Μαζί για την Αγορά
25
Στήριξη τωνΝοικοκυριών
Στήριξη των Επιχειρήσεων
ΕνισχυόμεναΑναπτυξιακάΠρογράμματα
Επενδυτικά και ΤραπεζικάΠροϊόντα
Υπεύθυνες Επενδύσεις
Εξυπηρέτηση τωνΠελατών μας
Επικοινωνία και Διάλογος με τους Πελάτες
Ερωτηματολόγιο Ικανοποιήσεως Πελατών
Μέτρηση Ικανοποιήσεως Πελατών - ISO 9001:2008
ΥπεύθυνοMarketing
ΥπεύθυναΠροϊόντα και Υπηρεσίες
Διαφάνεια των Τραπεζικών Συναλλαγών
Μαζί για τους Ανθρώπους μας
35
Διασφάλιση της Απασχολήσεως
Ποσοτικά ΣτοιχείαΑνθρωπίνουΔυναμικού
Μορφωτικό Επίπεδο και Εκπαίδευση
Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες στο ΕργασιακόΠεριβάλλον
Διάλογος και ΕργασιακάΔικαιώματα
Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Μέριμνα για τους Εργαζομένους
Μαζί για το Περιβάλλον
43
ΣυστηματικήΠαρακολούθηση
Περιβαλλοντικές Ενέργειες
Ποσοτικά ΣτοιχείαΠεριβαλλοντικώνΜετρήσεων
Περιορισμός τουΠεριβαλλοντικούΑποτυπώματος -
Εξοικονόμηση Ενέργειας και Νερού
Ανακύκλωση Υλικών - Πράσινες Προμήθειες
Μαζί για την Κοινωνία
49
ΚοινωνικήΠροσφορά
Πολιτισμός
Άλλες Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Τμήμα Συλλογής Έργων Τέχνης - Άλλες Δραστηριότητες
Πολιτιστικές Χορηγίες - Δωρεές
ΧορηγικόΠρόγραμμα
ΔιαφάνειαΚοινωνικής Συνεισφοράς
Εθελοντισμός
Διεθνές Δίκτυο
61
Κύπρος
Ρουμανία
Βουλγαρία
Σερβία
Αλβανία
Π.Γ.Δ.Μ.
Ανεξάρτητη Έκθεση Διασφαλίσεως Περιεχομένου
67
Επιστολή Επαληθεύσεως Κατηγορίας Απολογισμού
κατά το Πρότυπο GRI
69
Παρουσίαση Απολογιστικών Στοιχείων
κατά το Πρότυπο GRI
71
ΑπολογισμόςΕταιρικήςΚοινωνικήςΕυθύνης 2013
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...88
Powered by FlippingBook